עורות מתוקים או מלוחים

DSC_7075

העורות מיובאים מחו“ל בכדי לצאת מחשש בכור.
ישנם שני סוגים של יבוא עורות. יבוא עורות מאירופה שמגיעים מלוחים [שמלח אותם הגוי] ויבוא עורות מאמריקה שמגיעים בקירור קפואים [דהיינו מתוקים]
עורות אמריקאים או אירופאים
עורות שמיובאים מאמריקה נבחרים בהקפדה תוך שימת דגש על משקל וגודל השור הם ניחנים באלסטיות ובעובי הם לא שומניים והם חזקים יותר. הם מגיעים קפואים ללא מליחה והם מהודרים יותר אמנם עלות השינוע שלהם יקרה מאד ולכן הם יקרים יותר
קימים פוסקים הסוברים שהמלח הוא תחילת עיבוד ולכן מליחת העור צריכה להתבצע רק על ידי יהודי בלבד לשם קדושת תפילין “אמנם יש פוסקים המקילים במליחת העור על ידי גוי כיוון שהם סוברים שהמלח הוא לא עיקר העיבוד. ולכן יר“ש הרוצה לצאת ידי חובת כל הפוסקים יקח עורות מתוקים דהיינו עורות שהגיעו מחו“ל קפואים ויהודי עיבדם בארץ “לשם קדושת תפילין“

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד