סופר ירא שמים או כתיבה מהודרת?

41-1

לא יקל ראש כלל ויחפש אחר סופר ירא אלוקים מאד וסר מרע וחרד אל דבר ה‘ [כף החיים סעיף י‘ הלכה כ"ג] שיכתוב בעבורו את פרשיות התפילין. וערך בחירת הסופר חשוב יותר מיופי הכתב כמובא ב“קול יעקב“ סימן ל“ב קט“ו ובשו“ת “אבן יקרה" שנשאל באחד שיש לו שני זוגות תפילין האחד כשר לכתחילה והשני רק בדיעבד. אולם הזוג של דיעבד הוא מסופר מומחה לרבים ומפורסם גדול והשני הוא מסופר פשוט כאחד מסופרי הזמן ואיזה מהם יניח? והשיב שיניח התפילין של המפורסם אף שהם בדיעבד.
על פי האמור חובתינו האישית לפני רכישת תפילין לתת את המשקל הרב על בחירת הסופר כי קדושת התפילין נאצלת אך ורק מרוחו של הסופר.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד