מהן תפילין חרוצות?

DSC_0889

תפילין של ראש חייבים להיות מחולקים לארבעה בתים, שבכל אחד מהם מכניסים פרשה אחת מפרשיות התפילין (כמבואר במנחות ובשו”ע סימן ל"ב סעיף ל"ח).
חילוק הבתים צריך להיות ניכר כלפי חוץ כמבואר במנחות ל“ד “ואם אין חריצן ניכר פסולות“ ועלה על שולחן מלכים רבותינו הראשונים וכן פסק הרמב“ם (פ“ג מהלכות תפילין הלכה י”א, ובשו“ע סימן ל“ב סעיף מ’).
בתפילין חרוצות החריץ מחלק את הבתים לארבעה בצורהברורה ע“י נתינת רווח אוויר כ-0.2 מ“מ בין הבתים.

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד