האם אפשר לכתוב ספר תורה בשותפות?

תמונה ראשית ספר תורה

עיקר מצוות עשה מן התורה לכל אדם מישראל לכתוב לעצמו ספר תורה
אמנם אם מספר אנשים מתאגדים וכותבים ספר תורה בשותפות נסתפקו האחרונים אם מקיימים בזה מצות כתיבת ספר תורה מפני דכתיב: "לכם" אפשר הכונה שהמצוה מוטלת על כל אחד ואחד וכמו באתרוג דכתיב: "ולקחתם לכם".
ולכן למסקנה כאשר אין לאדם יכולת לממן לבדו כתיבת ספר תורה יכול להשתתף עם מספר אנשים בכתיבת ספר תורה, [בית אפרים יורה דעה סי' ס"ג. פרדס דוד פר' כי תצא. וכתב שם שמנהג העולם לכתוב ס"ת בשותפות. אגרות משה יורה דעה סי' קס"ג. דעת קדושים סימן ע"ר פסק א'].

מאמרים נוספים

עורות מתוקים או מלוחים

תפילין חרוצות דעת האר"י

גלילה לראש העמוד
WhatsApp chat