חנות הסת"ם

אודות חנות הסת"ם

מצווה לעשות לספר תורה כיסוי יפה ומהודר, והתימנים והספרדים נהגו לעשות לו כיסוי תיק של עץ מעוטר או של כסף ושאר מיני מתכות, והאשכנזים נוהגים לעשות לו עצי חיים אשר יריעות הספר תורה תפורים וכרוכים עליהם ומכסים אותו בפרוכת נאה, וכל מקום יעשו כמנהגם.